วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประชุมทีม EOC เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ covid -19 ละลอกใหม่ ณ ห้องประชุมริมเวียง

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250