วันที่ 8 มกราคม 2564 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Kick Off กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข "เด็กไทยสายตาดี" จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 11 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และกลุ่มงานจักษุวิทยา โดยมีนักเรียนที่ผ่านการตรวจจากทีมจักษุแพทย์ และพบว่ามีสายตาผิดปกติ จำนวน 43 คน ได้ดำเนินการมอบแว่นตาให้นักเรียนกลุ่มแรกจำนวน 16 คน จากงบผู้บริจาคโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช การจัดกิจกรรมดำเนินตามหลัก New Normal มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย 100%

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250