วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ขอสรรเสริญครอบครัว "กอนแก้ว" บริจาคดวงตาญาติหญิงไทย อายุ 45 ปี ผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ให้กับสภากาชาดไทยเพื่อผู้ป่วยที่รอคอย โดยมี คุณธารทิพย์ วิเศษธาร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นพ.กมล โฆษิตรังสิกุล เป็นตัวแทนสภากาชาดไทย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ขอให้บุญกุศลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ป่วย จงเป็นอานิสค์ดลบันดาบให้ผู้อุทิศ ประสบความเกษมสุขในสัมปรายภพชั่วนิรันดร์ สาธุ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250