วันที่ 25 มกราคม 2564 นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference ผ่านระบบ Webex การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ เป็นประธาน

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250