วันที่ 25 มกราคม 2564 ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับ คุณประกายทิพย์ เอี่ยวสานุรักษ์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท อุทิศให้คุณแม่บราลี เอี่ยวสานุรักษ์ เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250