วันที่ 28 มกราคม 2564 นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมทางไกลการติดตามการบริหารงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 11 โดยมี นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธาน

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250