1 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับบริจาครถเข็นผู้ป่วย จำนวน 100 คัน และเจลแอลกอฮอล์ 100 แกลลอน จากบริษัท เอ แอนด์ เจ บิวตี้โปรดักส์ จำกัด มูลค่า 998,000 บาท นำโดย เจ๊เล้ง ดอนเมือง นักธุรกิจ ใจบุญ และคณะ ทางโรงพยาบาลขออนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณในกุศลจิตของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250