2 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ รับมอบเงินสวัสดิการ จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ "กองทุนพนักงานเปลดีเด่น" ประจำปี 2563 ทางโรงพยาบาลขออนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณในกุศลจิตของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250