บ่ายวันนี้ 10 กพ. 64 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชร่วมกับสภานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการซักซ้อมแผนการเผชิญเหตุ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรงในสถานพยาบาล และรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ บริเวณหน้าตึกอุบัตเหตุและฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ท่ามกลางความนใจของผู้สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว.

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250