ชาวโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมเสริมทัพสมทบทีมสมุทรสาคร โดยส่งทีมนักรบชุดขาว ช่วยปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ณ จังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ 6 บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย
1. นางนุรียา พรหมศร พยาบาลวิชาชีพ
2. นายทศพร รัตนพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
3. นางสาวสมเจตน์ คงศรี นักเทคนิคการแพทย์
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ บัวแก้ว พนักงานบัตรรายงานโรค
5. นางสาวเสาวลักษณ์ จันสำเร็จ พนักงานบัตรรายงานโรค
6. นายสนั่น เจริญพรหม พนักงานขับรถ
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250