วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00น. นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทาสีราวเหล็กทางเชื่อม 2เส้นทางภายใน รพ. เพื่อให้ รพ.สะอาด สร้างภาพลักษณืที่ดี ณ บริเวณราวเหล็กทางเชื่อมจากอาคารผู้ป่วยนอก อาคารวินิจฉัยและรักษา เส้นทางที่2 คือราวเหล็ก ทางเชื่อมจากอาคารอุบัติเหตุ-หน่วยจ่ายกลาง เนื่องจากในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250