ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

24 กพ.64 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 6 คน ที่จะเดินทางไปช่วยสวอปเชื้อโควิท-19 ณ จังหวัดสมุทรสาคร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ เพื่อรับโอวาท ทีี่ห้องปฏิบัติงานศาลากลางจังหวัด เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ไปปฏิบัติงาน โดยผู้ว่าฯ ได้มอบเหรียญพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ รุ่นพิเศษ แกะสลักจากไม้อายุ 100 ปี และหัวนะโม คนละ 1 ชุด และผู้อำนวยการการโรงพยาบาลได้มอบเหรียญพระโพธิ์ยายรด พระประจำโรงพยาบาลมหาราชฯ ให้คนละ 1 เหรียญ หลังจากนั้นได้เข้าพบขอพรจากพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฎิบัติงานดังกล่าว

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250