ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมทางไกล VDO Conference ผ่านระบบ Webex ประชุมชี้แจงระบบข้อมูลcovid19 vaccine

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250