ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

 

บ่ายวันนี้ นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ซึ่งจัดทำกันทุกปี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา เพื่อให้เจ้าที่ผู้ป่วย และญาติ ที่ไม่มีโอกาสไปทำบุญด้วยตนเองได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญตามศรัทธา โดยทาง รพ.จะเป็นตัวแทนนำเงินที่ได้จากการบริจาคครั้งนี้ ไปถวายยังวัดพระมหาธาตุวรวิหารต่อไป (25 ก.พ. 64)

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250