ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น.นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ นำทีมนักรบชุดขาว ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเดินทางร่วมปฏิบัติงาน Covid-19 @ สมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2564 และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ต้องกลับมากักตัว 14 วัน ทีมนักรบชุดขาวที่เดินทางไปในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. นางนุรียา พรหมศร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นายทศพร รัตนพันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3. นส.สมเจตน์ คงศรี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
4. นส.ภิญญาพัชญ์ บัวแก้ว พนักงานบัตรรายงานโรค
5. นส.เสาวลักษณ์ จันสำเร็จ พนักงานบัตรรายงานโรค
6. นายสนั่น เจริญพรหม พนักงานขับรถยนต์
โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทและได้กล่าวแสดงความชื่นชมบุคลากรสาธารณสุขที่มีจิตใจเสียสละและอาสาเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลไปร่วมปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในครั้งนี้ พร้อมอวยพรให้ทีมเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงภายใต้คำสั่งของ EOC จังหวัดสมุทรสาคร และให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเองโดยเน้นความปลอดภัยของทีม พร้อมเดินทางกลับด้วยความปลอดภัย
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250