ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ทีมนักรบชุดขาว รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งร่วมปฏิบัติงาน COVID-19@สมุทรสาคร ในวันแรกที่ร่วมปฏิบัติงาน เข้าคัดกรองเชิงรุกร่วมกับทีมจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เข้าคัดกรองเชิงรุกในพนักงาน บจม.เมโทรโพลีแทนท์โลจิสติกส์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง เป้าหมาย 50 ราย

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250