ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประชุมทางไกลระบบ Video conference ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ครั้งที่ 8 ในเขตสุขภาพที่ 11 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ยา เวชภัณฑ์ ช่องทางการประสานงานการรายงานข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าปฏิบัติงานถูกต้อง ปลอดภัย

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250