ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ทีมนักรบชุดขาวปฏิบัติงาน COVID-19 @ สมุทรสาคร เข้าคัดกรองเชิงรุก
ช่วงเช้า
ปฎิบัติงานคัดกรองเชิงรุกร่วมกับทีม สสอ.เมืองสมุทรสาครเข้าคัดกรองเชิงรุกในหมู่บ้านดี ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จำนวน 112 ราย
ช่วงบ่ายที่บริษัทนำชัยอุตสาหกรรมจำกัด ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 50 ราย
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250