ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ประชุมเพิ่มพูนทักษะการจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบุคลากร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250