ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

วันที่ 4 มีนาคม 2564 กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ นายแพทย์วิทย์ โคธีรานุรักษ์ ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัด Endoscopic Spine surgery โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมทีมผ่าตัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ นายแพทย์รวิจักร์ จันทรโกเมนทร์ ในการผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง เป็นการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ แผลขนาดเล็ก เจ็บน้อย หลังผ่าตัดฟื้นตัวเร็ว ลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล

 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250