วันที่ 5 มีนาคม 2564 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย มอบประกาศเกียรติคุณรางวัล"บุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2564 ให้แก่ นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขามูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) กรุงเทพมหานคร

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250