วันที่ 6 มีนาคม 2564 ภารกิจนักรบชุดขาว รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชเข้าปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรอง COVID-19@สมุทรสาคร ร่วมกับทีม สสอ.เมืองสมุทรสาคร ทีม1 ปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุก จำนวน 196 ราย
ดังนี้
1. บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด ตำบลท่าจีน Swab จำนวน 49 ตัวอย่าง (NPS)
2. โรงงานทำสมุดเม้งฮั่ว ตำบลบ้านเกาะ swab จำนวน 48 ตัวอย่าง (NPS)
3.บริษัท วีรับเบอร์ จำกัด ตำบลบ้านเกาะ swab จำนวน 100 ตัวอย่าง (NPS)
หลังเสร็จสิ้นภารกิจทีมนักรบชุดขาวทำการตรวจ Swab ทุกคน ผลไม่พบเชื้อ
ขอให้ทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250