วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับแสดงความยินดีและกล่าวชื่นชม "นักรบชุดขาวมหาราชนครเมืองคอน หลบเริน โดยสวัสดิภาพ" ทีมนักรบชุดขาวได้สรุปผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการทำงานภาคสนามครั้งนี้ให้กับผู้บริหารได้ทราบ หลังเสร็จสิ้นภารกิจร่วมปฏิบัติงาน COVID-19@สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2564 ต้องกลับกักตัวเป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งได้ตรวจ Swab ผลเป็นลบปลอดภัยทุกคน ทีมนักรบชุดขาวที่เดินทางไปในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. นางนุรียา พรหมศร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นายทศพร รัตนพันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3. นส.สมเจตน์ คงศรี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
4. นส.ภิญญาพัชญ์ บัวแก้ว พนักงานบัตรรายงานโรค
5. นส.เสาวลักษณ์ จันสำเร็จ พนักงานบัตรรายงานโรค
6. นายสนั่น เจริญพรหม พนักงานขับรถยนต์
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250