วันที่ 26 มีนาคม 2564 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เล็งเห็นความสำคัญของผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวภายหลังการรักษาแล้วไม่สามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิม จึงได้จัดพิธีมอบรถเข็นแก่คนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันและสาธิตการใช้ การดูแลรักษา โดยมี แพทย์หญิงจันทร์จิรา ก๋งอุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีผู้พิการมารับรถเข็นรวม 26 ราย ณ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250