บรรยากาศของการปฐมนิเทศพยาบาลสำเร็จการศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 โดยมีทีมผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี ระหว่างวันที่ 1 เมย.2564 - 9 เมย.2564

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250