วันที่ 7 เมษายน 2564 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล บุคลการทางการแพทย์ ร่วมกันซักซ้อม ทดสอบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มขั้นตอนแรก ทำบัตร ชั่งน้ำหนัก ซักประวัติ รอฉีด เข้ารับการฉีด พักดูอาการ 30 นาที สแกนหมอพร้อม และตรวจสอบความพร้อมก่อนกลับบ้าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีการบริการฉีดวัคซีนระยะที่ 1 ให้บุคลากรทางการแพทย์เข็มแรกในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล