วันที่ 8 เมษายน 2564 นายแพทย์เอกชัย ศิริพานิช ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์
กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลิกภาพและพัฒนาตนเองเพื่อวิชาชีพแพทย์ ณ ห้องบงกชรัตน์ 3 (ชั้น1) โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250