วันที่ 8 เมษายน 2564 นายแพทย์เอกชัย ศิริพานิช ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์
กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลิกภาพและพัฒนาตนเองเพื่อวิชาชีพแพทย์ ณ ห้องบงกชรัตน์ 3 (ชั้น1) โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล