วันที่ 9 เมษายน 2564 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะอาจารย์ แพทย์รุ่นพี่ ให้โอวาท แนะแนวทางในการปฏิบัติตัวเป็นแพทย์ที่ดี การดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้นำไปใช้ในการทำงาน ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250