วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร ประชุมสรุปสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด-19 รายวัน และเพื่อเป็นการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคสำหรับบุคลากรโรงพยาบาล โดยวางมาตรการให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด เตรียมครัดกรองบุคลากรที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนา หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250