19 เมษายน 2564 นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช (รพ.พระพรหม) ตรวจเยี่ยมสถานรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250