วันที่ 19 เมษายน 2564 สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คลินิกพิชิตหวัด บุคลากรทางแพทย์ทุกภาคส่วนทำงานกันอย่างแข็งขัน แข่งกับเวลา
- ตรวจคัดกรอง 103 ราย
- SWAB 78 ราย
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250