วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทำการตรวจคัดกรองบุคลากรแผนกผู้ป่วยนอกซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เนื่องจาก มีประวัติใกล้ชิดพยาบาลยืนยันการติดเชื้อเพื่อตรวจหาเชื้อ ( Active surveillance ) จำนวน 171 ราย เพื่อเตรียมการป้องกันผลกระทบกับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250