วันที่ 20 เมษายน 2564 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล๊อตที่ 2 จำนวน 2,300 โดส โดยจะฉีดให้บุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูงของรพ.มหาราช และรพ.สต.เครือข่าย อ.เมือง จำนวน 1,650 คน และ ผู้ป่วย 650 คน ทั้งนี้ได้มีการซักซ้อมขั้นตอนตั้งแต่ทำบัตร ชั่งน้ำหนัก ซักประวัติ รอฉีด พักรอดูอาการ 30 นาที ตรวจสอบความพร้อมก่อนกลับบ้าน แสดงผลในไลน์หมอพร้อม และรับใบนัดฉีดเข็มที่ 2 ในอีก 3 สัปดาห์ ซึ่งทุกขั้นตอนใช้เวลารวมไม่เกิน 40 นาที ณ อาคารเฉลิมพระบารมี

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล