วันที่ 21 เมษายน 2564 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับมอบล็อตที่ 2 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เข็มที่ 1 จำนวน 644 ราย ดำเนินการตามขั้นตอน ประกอบด้วย ทำบัตร ชั่งน้ำหนัก ซักประวัติ รอฉีด พักรอดูอาการ 30 นาที ตรวจสอบความพร้อมก่อนกลับบ้าน แสดงผลในไลน์หมอพร้อม และรับใบนัดฉีดเข็มที่ 2 ในอีก 3 สัปดาห์ ซึ่งทุกขั้นตอนใช้เวลารวมไม่เกิน 40 นาที ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้บางคนมีอาการตื่นเต้นเล็กน้อย แต่หลังจากนั่งพักสังเกตอาการครบ 30 นาที ทุกคนสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล