วันนี้ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (ACLS) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมย.2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน MEC. 2-3-4 และห้อง SKILL LAB โดยใช้ทีมวิทยากรอาจารย์แพทย์ จากแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล