Written by av Hits: 463

วันนี้ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (ACLS) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมย.2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน MEC. 2-3-4 และห้อง SKILL LAB โดยใช้ทีมวิทยากรอาจารย์แพทย์ จากแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

DSC_7040.JPG DSC_7045.JPG DSC_7047.JPG

DSC_7048.JPG DSC_7050.JPG DSC_7052.JPG

DSC_7057.JPG DSC_7060.JPG DSC_7064.JPG

DSC_7065.JPG DSC_7068.JPG DSC_7070.JPG

DSC_7073.JPG DSC_7077.JPG DSC_7078.JPG

DSC_7079.JPG DSC_7081.JPG DSC_7083.JPG

DSC_7084.JPG DSC_7085.JPG DSC_7086.JPG

DSC_7087.JPG