วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันเป็นกองหนุนทั้งเสบียงให้บุคลากรได้อิ่มท้อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
-คุณนิวัต จันทรเรืองฤทธิ์ มอบข้าวเหนียวมูล จำนวน 100 กล่อง
-คุณบุญณิสา เกิดกมลคุปต์ มอบน้ำดื่ม 110 แพ็ค
-คุณเจี๊ยบ โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ท(ซอยเอกนคร) และคุณโอ๊ต โรงงานน้ำแข็งนิกซ์-ซีล ยูนิต มอบผัดไท จำนวน 100 กล่อง
- คุณสายหยุด นามเกิด จากโรงแรมสกายเลท มอบขนมเปี๊ยะ จำนวน 1000 ลูก
-ศิษย์เก่าโรงเรียนเบจมราชูทิศ รุ่น 73 มอบผักบุ้งไต่ราว จำนวน 100 กล่อง
-คุณกิจญารัศม์ สายทองอินทร์,คุณกุลยดา ไชยศรีมาลย์ ,คุณมณีชนก สุวรรณวงศ์ ,คุณสมโภช สมมี และ คุณพงศธร จันทร์วิโรจน์ มอบขนม จำนวน 10 กล่อง
-สตาร์บัค เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช มอบขนม จำนวน 50 ชิ้น
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล