วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล (web conference) การบริหารจัดการวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (16 ล้านคน 16 ล้านโดส) และโรงพยาบาล ลําปางโมเดล ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน การแพทย์และสาธารณสุข โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250