วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล (web conference) แผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250