วันที่ 6 มกราคม 2565
ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1,368 ราย โดยให้บริการ
วัคซีน AstraZeneca 406 ราย
วัคซีน Pfizer 960 ราย
(กลุ่ม 608+7กลุ่มโรค 77 ราย )
วัคซีน Sinopharm 2 ราย
ขอขอบคุณ
-เจ๊กบน้ำดื่ม มอบน้ำดื่ม 125 โหล ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช##WeareMoph

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250