วันที่ 7 มค. 65 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบเงินจากอดีตผู้ว่าการฯ วิชา สว่างอารมย์ สโมสรไลอ้อนส์ทุ่งสง จำนวนเงิน 10,000 บาท ,สโมสรไลอ้อนส์ เมืองลิกอร์ 3,000 บาท , สโมสรไลอ้อนส์ ศรีนคร 3,000 บาท , สโมสรไลอ้อนส์ ทุ่งสง 4,000 บาท , สโมสรไลอ้อนส์ ทุ่งสง - รัษฎา 3,000 บาท ทางโรงพยาบาลกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250