วันที่ 7 มกราคม 2565
ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1,014 ราย โดยให้บริการ (กลุ่ม 608 3 ,ตั้งครรภ์ 1 ราย )
วัคซีน AstraZeneca 384 ราย
วัคซีน Pfizer 630 ราย
ขอขอบคุณ
-เจ๊กบน้ำดื่ม มอบน้ำดื่ม 100 โหล ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช##WeareMoph

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250