วันที่ 10 มกราคม 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1,302 ราย โดยให้บริการ (กลุ่ม 608+7กลุ่มโรค 323 ราย )
วัคซีน AstraZeneca 382 ราย
วัคซีน Pfizer 930 ราย
ขอขอบคุณ
-ไลออนส์ศรีนคร มอบน้ำดื่ม 20 โหล ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช##WeareMoph

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250