เริ่มแล้ววันนี้ 11-13 มค.65 การฉีดวัคซีนโควิค-19 Booster เข็ม 3,4 สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็น Pfizer และ Astrazeneca โดยแบ่งเป็นวันละ 800 เข็ม ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก
สำหรับบุคลภายนอกทั่วไป ยังเปิดให้บริการเช่นเดิม ณ บริเวณชั้น G อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก สามารถเดินทางเข้ามาลงทะเบียนและฉีดวัคซีนได้เลย ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. และปิดรับบัตรคิวเวลา 13.30 น. โดยหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250