วันที่ 11 มค.65 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.สมพร สหจารุพัมน์ ได้รับมอบเงินบริจาค พญ.ดลพร เขียวบรรจง และครอบครัว ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิมะเร็งเด็ก จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ ดช.พสิษฐ์ เขียวบรรจง ทางโรงพยาบาลกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250