วันที่ 12 มกราคม 2565
ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 913 ราย โดยให้บริการ (กลุ่ม 608+7กลุ่มโรค 37 ราย )
วัคซีน AstraZeneca 300 ราย
วัคซีน Pfizer 612 ราย
วัคซีน Sinovac 1 ราย
ขอขอบคุณ
- ครอบครัวไชยโกวิท และเจ๊กบ น้ำดื่ม มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 โหล
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช##WeareMoph

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250