14 มกราคม 2565

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบเครื่องขยายหลอดเลือดเส้นเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 55,000 บาท จากคุณเสาวลักษณ์ ภูมิพงศ์ เพื่อใช้ในหอผู้ป่วย และขอบุญกุศลในการบริจาคครั้งนี้ดลบันดาลให้ท่านกับครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250