14 มกราคม 2565

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กราบขอบพระคุณบริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จำกัด ร่วมกับลูกค้าและนักลงทุน ที่บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถังอ๊อกซิเจน จำนวน 20 ถัง และข้าวสาร จำนวน 696 กิโลกรัม ให้กับผู้ป่วยโควิค โดยคุณโชคดี-คุณอาภรณ์ อัครวิบูลย์ ทีมเทพพยากรณ์ TC GOLD บริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จำกัด บริจาค 65,086 บาท , คุณศศิธร แซ่อุ้ย 10,667 บาท รวมลูกค้าและนักลงทุนแล้วมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 135,483 บาท ภายใต้ชื่อ TC GOLD ร่วมบุญเพื่อสังคม ครั้งที่ 14 "ต่อลมหายใจ" โดยมี นพ. ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเป็นผู้รับมอบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250