วันที่ 14 มกราคม 2565
ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1,184 ราย โดยให้บริการ (กลุ่ม 608+7กลุ่มโรค 1 ราย )
วัคซีน AstraZeneca 398 ราย
วัคซีน Pfizer 786 ราย
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช##WeareMoph

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250