วันที่ 17 มกราคม 2565
ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1,084 ราย โดยให้บริการ
วัคซีน AstraZeneca 403 ราย
วัคซีน Pfizer 681ราย
ขอขอบคุณ
- ไร่สวัสดิ์สุข โดยคุณอัมพร สวัสดิ์สุข มอบส้มโอทับทิมสยาม จำนวน 90 กล่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช##WeareMoph

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250